Trendy i priorytety w 2015

Bezpieczeństwo, cloud, mobilność i internet rzeczy – to trendy, które będą miały największy wpływ na rozwój polskich firm w 2015 roku. Zdaniem Leszka Hołdy, prezesa Integrated Solutions, największe zainteresowanie biznesu skoncentruje się jednak na kwestiach bezpieczeństwa i walce z cyberprzestępczością.