Jak wdrożyć backup?

Przydatność urządzeń tworzących kopie zapasowe danych jest niepodważalna. Każdego roku pojawiają się kolejne zagrożenia komputerowe, często celujące w przedsiębiorstwa…